Sr. No SUBJECT DOWNLOAD START DATE END DATE
इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्राची विश्वासाहर्ता बाबत ECI प्रेस नोट .(०६ जून २०१७ ,297kb) #
EVM Videos of Marathi language .( ०१ जून २०१७) #
८६-उत्तर विधानसभा विधानसभा मतदार संघातील नमुना न.६ चे फार्म नामंजूर/वगळणी यादी .( १० जानेवारी २०१७ ,892kb) 086NandedNorth 10-01-2017 30-03.2017
८७-दक्षिण विधानसभा विधानसभा मतदार संघातील नमुना न.६ चे फार्म नामंजूर/वगळणी यादी .( १० जानेवारी २०१७ ,592kb) 087NandedSouth 10-01-2017 30-03.2017
औरंगाबाद शिक्षक मतदार संघाची प्रारूप यादी , जिल्हा नांदेड ( २४ नोव्हेंबर २०१६ ,98MB)(ENGLISH) TeachersList 24-11-2016
औरंगाबाद शिक्षक मतदार संघाची प्रारूप यादी , जिल्हा नांदेड ( २४ नोव्हेंबर २०१६ ,107MB)(मराठी) TeachersList 24-11-2016
०८३ किनवट विधानसभा मतदार संघातील संभाव्य वगळणी यादी . 083-Kinwat ASD List.pdf
०८८ लोहा विधानसभा मतदार (लोहा तालुका) संघातील संभाव्य वगळणी यादी . ASD PDF FILE.pdf
०९१ मुखेड विधानसभा मतदार ( कंधार तालुका) संघातील संभाव्य वगळणी यादी . 91 - MUKHED gg  TQ. KANDHAR.pdf
०८८ लोहा मतदार विधानसभा मतदार (कंधार तालुका) संघातील संभाव्य वगळणी यादी . 88 - LOHA dgd TQ. KANDHAR.pdf
८९ नायगाव विधानसभा मतदार (उमरी तालुका) संघातील संभाव्य वगळणी यादी . EPIC NULL 2016 उमरी.pdf
अर्धापुर तालुक्यातील फोटो नसलेले मतदार यादि . PDF YADI NOT PHOTO.pdf
८७-उत्तर विधानसभा मतदार संघातील संभाव्य वगळणी यादी . ErrorList Epic  Num Null087.pdf
अर्धापुर तालुक्यातील फोटो नसलेले मतदार यादि . PDF YADI NOT PHOTO.pdf
८६-उत्तर विधानसभा मतदार संघातील संभाव्य वगळणी यादी . ErrorList Epic Num Null086.pdf
८७-दक्षिण विधानसभा मतदार संघातील संभाव्य वगळणी यादी . ErrorList Epic  Num Null087.pdf
नांदेड तालुक्यातील विधानसभा नांदेड उत्तर(८६)मतदार संघातील फोटो नसलेल्या मतदारांची यादि. Residual List 086.pdf
नांदेड तालुक्यातील विधानसभा नांदेड दक्षिण (८७) मतदार संघातील फोटो नसलेल्या मतदारांची यादि. ResidualList087.pdf
८५-भोकर मतदारसंघातील अर्धापूर तालुक्याच्या मतदार यादीतील स्थलांतरित/वगळणी पात्र मतदारांची यादी Ardhapur-Taluka-Voters-List.pdf
८५-भोकर मतदारसंघातील मुदखेड तालुक्याच्या मतदार यादीतील स्थलांतरित/वगळणी पात्र मतदारांची यादी Mudkhed-Taluka-Voters-List.pdf
८५-भोकर मतदारसंघातील भोकर तालुक्याच्या मतदार यादीतील स्थलांतरित/वगळणी पात्र मतदारांची यादी BHOKAR85_1.pdf
83 किनवट बी.एल.ओ ची यादी (BLO list)83 Kinwat.pdf
84 हदगांव बी.एल.ओ ची यादी (BLO list) 84 Hadgaon.pdf
85 भोकर बी.एल.ओ ची यादी (BLO list)85Bhokar.pdf
86 नांदेड उत्तर बी.एल.ओ ची यादी (BLO list)86 Nanded North.pdf
८७ नांदेड दक्षिण बी.एल.ओ ची यादी (BLO list) 87NandedSouth.pdf
88 लोहा बी.एल.ओ ची यादी (BLO list)88Loha.pdf
89 नायगांव बी.एल.ओ ची यादी (BLO list)89Naigaon.pdf
90 देगलूर बी.एल.ओ ची यादी (BLO list) 90Degloor.pdf
91 मुखेड बी.एल.ओ ची यादी (BLO list)91Mukhed.pdf
 
Top