Sr. No DEPARTMENT SUBJECT DOWNLOAD START DATE END DATE
जिल्हा नियोजन समिती खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१४-१५ ते २०१६ -१७ मधील प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केलेल्या कामांची माहिती ( ०७ नोव्हेंबर २०१६ ,456kb).DPDCMPLAD0711201607-11-2016
जिल्हा नियोजन समिती आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१५-१६ अंतर्गत प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केलेल्या कामांची माहिती ( ०७ नोव्हेंबर २०१६ ,2467kb)DPDCMLAwiseworklist07-11-2016
जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१५-१६ योजनेंतर्गत प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केलेल्या कामांची माहिती DPO21012016.pdf
जिल्हा नियोजन समितीजिल्हा नियोजन समिती बैठक दि. 6/07/2013 जिल्हा रस्ते 2013-14 आराखडेDPDC5july2013.pdf
नगरपालिका प्रशासन वैशीष्ट्येपूर्ण योजना व विशेष रस्ता अनुदान NPP_YOJNA25102016-2.pdf
नगरपालिका प्रशासन नागरी दलित वस्ती सुधार योजनाNPP_YOJNA25102016.pdf
 
Top