कॅशलेस घोषवाक्‍य स्‍पर्धा


मुख्यपृष्ठ कॅशलेस घोषवाक्‍य स्‍पर्धाकॅशलेस बाबत घोषवाक्‍य स्‍पर्धा नोट

रोखरहीत देशाच्‍या अर्थिक क्रांतीच्‍या दिशेने यशस्‍वी वाटचाल करून डिजीटल अर्थप्रणालीला चालना देण्‍यासाठीच्‍या उपक्रमांतर्गत भारत सरकार आणि महाराष्‍ट्र शासन यांचे तर्फे दि २४.०३.२०१७ रोजी जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे डिजीधन मेळाव्‍याचे अयोजन करण्‍यात आले आहे. या मेळाव्‍याचे औचित्‍य साधुन कॅशलेस व्‍यवहारांच्‍या प्रचार आणि प्रसारासाठी शासनातर्फे एक घोषवाक्‍य स्‍पर्धा आयोजीत करण्‍यात आलेली असून स्‍पर्धेतील विजेत्‍यांना दिनांक २४.०३.२०१७ रोजीच्‍या डिजीधन मेळाव्‍यात पुरस्‍काराने सन्‍मानित करण्‍यात येणार आहे. यास्‍पर्धेत सहभागी होण्‍यासाठी nanded.gov.in या नांदेड जिल्‍हयाच्‍या अधिकृत संकेस्‍थळावरील घोषवाक्‍य स्‍पर्धा किंवा जिल्‍हयाच्‍या अधिकृत मोबाईल अॅप आपलं नांदेड चा वापर करावा. या बाबत अटी व शर्ती खालील प्रमाणे राहतील.

अटी व शर्ती

 • घोषवाक्‍य स्‍पर्धेत सहभागी होण्‍यासाठी केवळ ऑनलाईन प्रणालीचाच वापर करावा.

 • छापील किवा हस्‍तलिखीत किंवा अन्‍य कोणत्‍याही माध्‍यमातून प्रवेशिका स्‍विकारल्‍या जाणार नाहीत.

 • स्‍पर्धेसाठी जास्‍तीत जास्‍त दोन घोषवाक्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.

 • एका स्‍पर्धाकाने केवळ एकच प्रवेशिका भरावी.

 • स्‍पर्धक केवळ नांदेड जिल्‍हयाचा रहीवासी असावा.

 • स्‍पर्धेचा कालावधी दि.१६.०३.२०१७ ते दि.२०.०३.२०१७ असून त्‍यानंतर ऑनलाईन सुविधा बंद करण्‍यात येईल.

 • स्‍पर्धेचा निकाल दि २४.०३.२०१७ रोजी डिजीधन मेळाव्‍यात जाहीर करण्‍यात येईल.

 • स्‍पर्धेत पात्र झालेल्‍या स्‍पर्धकांना दि.२२.०३.२०१७ रोजी स्‍वत:चे ओळखपत्र पडताळणीसाठी घेऊन या कार्यालयास समक्ष यावे लागेल.

 • ओळखपत्र पडताळणीस अनुपस्थित राहीलेल्या स्पर्धकांचा स्पर्धेसाठी विचार केला जाणार नाही, ओळखपत्र म्हणून केवळ आधार कार्ड किंवा निवडणूक ओळखपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.

 • स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठीचा कालावधी संपलेला आहे .
 • विजेते :

  प्रथम : कु.रेणुका रा. तांबोळी

  द्वितीय : अम्रपाली न.भोसले

  त्रितीय : व्यंकटेश रा. काटकर

  स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठीची पद्धती

  Step-1


  Step-2


  Step-3


  Step-4


 • स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठीचा कालावधी संपलेला आहे .


 •  
  Top