विधानसभा सदस्य

नावमा. आ. श्री. डी. पी. सावंत
मतदारसंघविधानसभा सदस्य 86-नांदेड उत्तर
ईमेलdpsavant123@rediffmail.com
संपर्क9890193893
 


 

विधानसभा सदस्य

नावमा. आ. श्री. हेमंत पाटील
मतदारसंघविधानसभा सदस्य 87-नांदेड दक्षीण
ईमेलpatilhemant09@gmail.com
संपर्क9422841426
 


 

विधानसभा सदस्य

नावमा. आ. श्री. प्रताप पाटील चिखलीकर
मतदारसंघविधानसभा सदस्य 88-लोहा
ईमेलJadhavmaroti123@gmail.com
संपर्क02462-283456,9881414777
 


 

विधानसभा सदस्य

नावमा. आ. श्री. सुभाष साबणे
मतदारसंघविधानसभा सदस्य 90-देगलूर
ईमेलsubhashsabne@gmail.com
संपर्क9422871699,9422871688
 


 

विधानसभा सदस्य

नावमा. आ. श्री. वसंतराव बळवंतराव चव्हाण
मतदारसंघविधानसभा सदस्य 89-नायगाव
ईमेलmlanaigaon@yahoo.co.in
संपर्क02465-262105 02465-262104 9422171234


 

विधानसभा सदस्य

नावमा आ. श्रीमती अमिताताई अशोकराव चव्हाण
मतदारसंघविधानसभा सदस्य 85-भोकर
ईमेलameetaachavan@gmail.com
संपर्क9819324999


 

विधानसभा सदस्य

नावमा. ना. श्री. नागेश पाटील आष्टीकर
मतदारसंघविधानसभा सदस्य 84-हदगाव
ईमेल
संपर्क9764471777


 

विधानसभा सदस्य

नावमा. ना. श्री. प्रदीप नाईक
मतदारसंघविधानसभा सदस्य 83-किनवट
ईमेलphjadhavnaik@gmail.com
संपर्क9422189093


 

विधानसभा सदस्य

नावमा. ना. डॉ. तुषार राठोड
मतदारसंघविधानसभा सदस्य 91-मुखेड
ईमेलrtushar30@yahoo.co.in
संपर्क9503372222
 
Top