photo
photo

बिलोली उपविभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे !


bar


उपविभागाची संक्षिप्त माहिती


उपविभागांतर्गत तालुके : बिलोली, नायगाव
एकुण क्षेत्रफळ : 117134.17
एकुण गावे :183

एकुण ग्रामपंचायत :153

नगरपालिका/नगरपंचायत :2/1
एकुन मंडळ व सज्जे : मंडळ 10 व सज्जे 59
एकुण तलाठी /मंडळ अधिकारी संख्या : 57 /7
एकुण पोलीस पाटील संख्या : 103

 

 

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यलयाचा दुरध्वनी क्रमांक : 02465-223123

ईमेल : sdobiloli[at]gmail[dot]com