photo
photo

देगलुर उपविभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे !


bar


उपविभागाची संक्षिप्त माहिती


उपविभागांतर्गत तालुके : देगलुर ,मुखेड
एकुण क्षेत्रफळ :
एकुण गावे :243

एकुण ग्रामपंचायत :217

नगरपालिका/नगरपंचायत :
एकुन मंडळ व सज्जे : मंडळ 13 व सज्जे 78
एकुण तलाठी /मंडळ अधिकारी संख्या : 81 /13
एकुण पोलीस पाटील संख्या : 184

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यलयाचा दुरध्वनी क्रमांक : 02463-255034

ईमेल : sdmdegloor[at]gmail[dot]com