photo
photo

धर्माबाद उपविभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे !


bar


उपविभागाची संक्षिप्त माहिती


 

उपविभागांतर्गत तालुके : धर्माबाद व उमरी  
एकुण क्षेत्रफळ : 75002.58 हे आर  
एकुण गावे : 119

एकुण ग्रामपंचायत : 103

एकुन मंडळ व सज्जे : 06/41
एकुण तलाठी /मंडळ अधिकारी संख्या : 41/06
एकुण पोलीस पाटील संख्या : 121

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यलयाचा दुरध्वनी क्रमांक : 02465-244179

ईमेल : sdodharmabad[at]gmail[dot]com