photo
photo

हदगाव उपविभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे !


bar


उपविभागाची संक्षिप्त माहिती

उपविभागांतर्गत तालुके : हदगांव व हिमायतनगर
एकुण क्षेत्रफळ : 1551.34 sq km
एकुण गावे : 209

एकुण ग्रामपंचायत : 177

एकुन मंडळ व सज्जे : 10/62
एकुण तलाठी /मंडळ अधिकारी संख्या : 59/09
एकुण पोलीस पाटील संख्या : 153

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यलयाचा दुरध्वनी क्रमांक : 02468-222099

ईमेल : sdohadgaon[at]gmail[dot]com