photo
photo

कंधार उपविभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे !


bar


कंधार उपविभागाची संक्षिप्त माहिती


उपविभागांतर्गत तालुके : कंधार, लोहा
एकुण क्षेत्रफळ : 223778 हेक्टर
एकुण गावे :252

एकुण ग्रामपंचायत :234

नगरपालिका/नगरपंचायत : 2
एकुन मंडळ व सज्जे : 12/80
एकुण तलाठी /मंडळ अधिकारी संख्या : 74/11
एकुण पोलीस पाटील संख्या : 256

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यलयाचा दुरध्वनी क्रमांक : 02466-223051

ईमेल : sdokandhar[at]gmail[dot]com