photo
photo

किनवट उपविभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे !


bar


किनवट उपविभागाची संक्षिप्त माहिती


उपविभागांतर्गत तालुके : किनवट , माहूर
एकुण क्षेत्रफळ : 205700.12
एकुण गावे :271

एकुण ग्रामपंचायत :199

नगरपालिका/नगरपंचायत : 2
एकुन मंडळ व सज्जे : 11
एकुण तलाठी /मंडळ अधिकारी संख्या : 66
एकुण पोलीस पाटील संख्या :146

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यलयाचा दुरध्वनी क्रमांक : 02469-221783

ईमेल : sdmkinwat[at]gmail[dot]com